Wydarzenia‎ > ‎KONFERENCJA 2011‎ > ‎

PROGRAM KONFERENCJI

 "Promocja środowiskowych działań rehabilitacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych z powodu doświadczenia choroby psychicznej".

Program konferencji:

  9.30 - 10.00  Rejestracja uczestników konferencji

10.00 - 10.15  Przywitanie uczestników konferencji przez Annę Mroczek Dyrektora 

                            Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

10.15 - 10.45  Referat   przedstawiający założenia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 
                            Psychicznego 
wygłoszony przez doc. Katarzynę Prot
                            ( Instytut Psychiatrii i Neurologii – Warszawa), Przewodniczącą Sekcji  Naukowej 
                            Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji

10.45 - 11.15  Referat  p.t. „ Nowa  rola  osób chorujących  psychicznie  w  psychiatrii” wygłoszony 
                            przez  dr Andrzeja Cechnickiego  (
Katedra  Psychiatrii Collegium Medicum
                            Uniwersytetu Jagiellońskiego), Wiceprzewodniczącego  Sekcji  Naukowej Psychiatrii 
                            Środowiskowej i Rehabilitacji  Polskiego  Towarzystwa  Psychiatrycznego 
11.15 - 11.45   Referat p.t. „ Korzyści wynikające ze współpracy  ośrodków  wspierających  osoby 
                            z doświadczeniem    choroby   psychicznej  z  psychiatryczną  służbą  zdrowia”
                            wygłoszony przez lekarza psychiatrę Annę Zagajewską
11.45 - 12.15   Przerwa kawowa
12.15 – 12.30  Prezentacja  Zespołu  Leczenia  Środowiskowego wygłoszona przez lekarza 
                             psychiatrę Agnieszkę  Szewczyk
12.30 – 12.45  Prezentacja Środowiskowego  Domu  Samopomocy z Pabianic p.t. "Terapia a
                             zdrowie psychiczne" wygłoszona przez instruktora terapii zajęciowej Wandę Brózda
12.45 – 13.00  Prezentacja klubu samopomocowego  prowadzonego przez Stowarzyszenie
                             Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół „Pomost”
13.00 – 13.15  Prezentacja usług  specjalistycznych świadczonych przez Towarzystwo Przyjaciół
                             Niepełnosprawnych wygłoszona przez Dorotę Łukasik   
13.15 – 13.30  Prezentacja mieszkań  chronionych prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół
                             Niepełnosprawnych p.t. " Cele i formy rehabilitacji środowiskowej w mieszkaniach
                             chronionych" wygłoszona przez Wiceprezesa TPN Marzenę Bednarkiewicz
13.30 – 13.45  Prezentacja firm  socjalnych p.t. " Przedsiębiorstwo społeczne jako miejsce pracy 
                             dla osób chorujących psychicznie" wygłoszona przez Prezesa Stowarzyszenia 
                             Wsparcie Społeczne "Ja - Ty- My" Tomasza Musielskiego
13.45 – 14.00  Wystąpienie przedstawiciela  osób  z  doświadczeniem  choroby  psychicznej  
14.00 – 14.15   Wystąpienie członka  rodziny  osoby  chorującej  psychicznie
14.15 – 15.00  Dyskusja  panelowa 
" Przyszłość  psychiatrii środowiskowej w  województwie
                                       łódzkim”  
z  udziałem osób referujących  i przedstawicieli władz samorządowych
                             terenu województwa łódzkiego
15.00 - 16.00   Lunch
Comments