Wydarzenia

Porządek  obrad  IV Forum ZLŚ

  9.00 – 10.00    Rejestracja  uczestników

10.00 – 10.10   Otwarcie  Forum  przez  Profesor  Agatę Szulc  -  Prezesa  Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

10.10 -10.30    Wystąpienie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia - Zbigniewa J. Króla

10.30-10.50     Wystąpienie Naczelnika Wydziału Świadczeń DSOZ Narodowego Funduszu Zdrowia - Doktora Macieja Karaszewskiego

10.50 -11.10    Wystąpienie Kierownika  Biura ds. Pilotażu  NPOZP -  „Założenia  i  znaczenie pilotażowego programu Centrum Zdrowia Psychicznego” -  Doktor  Marek  Balicki

11.10 – 11.30   Wystąpienie Kierownika II Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego   - „Propozycja trzystopniowego leczenia  zaburzeń  psychicznych” -  Profesor Andrzej  Kokoszka

11.30  - 12.30   Panel dyskusyjny  prowadzony  przez  Profesor  Agatę  Szulc

                                12.30– 14.00  Lunch

14.00 – 14.15  Anna Patkowska –„ Różne modele opieki psychiatrycznej z perspektywy pacjenta”

14.15 – 14.30  Katarzyna Stankiewicz  -  Idea indywidualnej  koordynacji  procesu  zdrowienia

14.30 – 14.45  Wiktoria  Kutz-Nazarewicz - Rola Doradców do Spraw Zdrowienia i Wsparcia

14.45 – 15.00  Jerzy Olas,Irena Kacprzak, Jolanta Krawiec-Leczenie  środowiskowe w powiecie  tureckim

15.00 – 15.15  Elżbieta  Kuśmierczyk   -  Centrum  Zdrowia  Psychicznego - psychiatria  środowiskowa  czy  tylko subrejonizacja? 

15.15 – 16.30    Otwarta  dyskusja  uczestników  Forum

16.30- 17.00  Podsumowanie  i zamknięcie obrad