KONTAKT

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji "Promocja środowiskowych działań rehabilitacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych z powodu doświadczenia choroby psychicznej" prosimy o kontakt:

drogą elektroniczną na adres

klub.lonia@gmail.com

drogą telefoniczną pod numerem telefonu

42 617 11 89

502 494 646

42 634 38 02

drogą pocztową bądź osobiście pod adresem

Klub Lokalnej Integracji "LONIA" 91-052 Łódź, ul. Wrocławska 8

Biuro konferencji jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 - 16.00