O konferencji

"Promocja środowiskowych działań rehabilitacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych z powodu doświadczenia choroby psychicznej"

Choroba psychiczna,znacznie bardziej niż każda inna, zaburza życie całej rodziny, zwłaszcza że zmiany jakie zachodzą w życiu całej rodziny powodują, że wszyscy członkowie rodziny wymagają specjalistycznej pomocy. Problemy wynikające z zachorowania na chorobę psychiczną podlegają zmianom podczas trwania choroby i dlatego konieczny jest szeroki wachlarz oddziaływań leczniczych i rehabilitacyjnych. Wymaga to rozwoju różnorodnych placówek dających wsparcie zarówno osobom, które doświadczyły choroby psychicznej jak i ich rodzinom.

Działania na rzecz reformy lecznictwa psychiatrycznego w Polsce, zapoczątkowane pod koniec lat sześćdziesiątych, miały na celu wdrożenie w całym kraju środowiskowego modelu lecznictwa psychiatrycznego. Środowiskowa opieka psychiatryczna wymaga nie tylko współpracy pracowników służby zdrowia z pracownikami pomocy społecznej, ale też innych osób zajmujących się rehabilitacją tej grupy osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza zaangażowania ze strony władz samorządowych.

Kierunki tych działań wskazuje Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego wskazując na potrzebę rozwoju środowiskowych form ośrodków wsparcia niezbędnych dla poprawy jakości życia osób chorujących psychicznie. Środowiskowy model psychiatrii pozwala na zapobieganie częstym nawrotom choroby, a tym samym zmniejsza potrzebę hospitalizacji, co przynosi korzyści ekonomiczne dla całego społeczeństwa.

Wdrażanie postulatów Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego nie będzie możliwe bez zrozumienia jego idei przez wszystkie środowiska zainteresowane losami osób, które doświadczyły choroby psychicznej.

Konferencja skierowana jest do:

  • władz samorządowych z terenu województwa łódzkiego

  • lekarzy psychiatrów i psychologów z terenu województwa łódzkiego

  • lekarzy pierwszego kontaktu z terenu województwa łódzkiego

  • pracowników socjalnych z terenu województwa łódzkiego

  • terapeutów środowiskowych z terenu województwa łódzkiego

Konferencja „Promocja środowiskowych działań rehabilitacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych z powodu doświadczenia choroby psychicznej” jest przedsięwzięciem innowacyjnym. Mamy nadzieję że rozpocznie ona działania integrujące środowisko w sprawie niesienia pomocy osobom chorującym psychicznie.

Konferencja dofinansowana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (www.pfron.org.pl) będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego (www.lodzkie.pl).