XVI Festiwal Sztuk Wszelakich

FUNDACJA KLUB LOKALNEJ INTEGRACJI 'LONIA" WE WSPÓŁPRACY Z 5 DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI ORGANIZUJE

XVI FESTIWAL SZTUK WSZELAKICH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

FESTIWAL TO IMPREZA OTWARTA SKIEROWANA DO KAŻDEGO , KTO INTERESUJE SIĘ SZTUKĄ, CHCE POZNAĆ ŚWIAT WYOBRAŹNI I WRAŻLIWOŚCI DRUGIEGO CZŁOWIEKA.

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE MOGŁY ZAPREZENTOWAĆ SWÓJ DOROBEK ARTYSTYCZNY W NASTĘPUJĄCYCH DZIEDZINACH –

W WYSTAWACH PRAC PLASTYCZNYCH I RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNEGO,

RZEGLĄDZIE TEATRALNO- ESTRADOWYM ,

PRZEGLĄDZIE FILMOWYM

TURNIEJU RECYTATORSKIM.

INAUGURACJA XVI FSW MIAŁA MIEJSCE W DNIU 6 LISTOPADA 2013 R. O GODZINIE 10.00.

HONOROWY PATRONAT NAD FESTIWALEM OBJĘLI

- PREZYDENT MIASTA ŁODZI, WOJEWODA ŁÓDZKI , MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO.

PATRONAT MEDIALNY NATOMIAST OBJĘLI RADIO ŁÓDŹ , TELEWIZJA ŁÓDŹ , TELEWIZJA TOYA ORAZ DZIENNIK ŁÓDZKI.

Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego