Trialog

Klub Lokalnej Integracji „LONIA” zaprasza osoby cierpiące na choroby psychiczne, ich rodziny oraz profesjonalistów na TRIALOG tzn.dyskusję nad codziennymi problemami osób borykających się z chorobą psychiczną Każda ze stron Trialogu jest ekspertem w tej dziedzinie i może wnieść nieznane dla innych dyskutantów aspekty ponieważ:

• profesjonaliści posiadają wiedzę medyczną i psychologiczną

• rodziny znają trudności wynikające ze współżycia z osobami chorującymi i mają swoje sposoby na radzenie sobie z nimi

• osoby dotknięte chorobą psychiczną będą mogły podzielić się swoimi problemami wynikającymi z poczucia niezrozumienia przez otoczenie

Spotkania odbywają się w każdą 1 środę miesiąca od godź. 17:00 do 20:00 - do końca roku.