PROGRAM KONFERENCJI

"Promocja środowiskowych działań rehabilitacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych z powodu doświadczenia choroby psychicznej".

Program konferencji:

9.30 - 10.00 Rejestracja uczestników konferencji

10.00 - 10.15 Przywitanie uczestników konferencji przez Annę Mroczek Dyrektora

Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

10.15 - 10.45 Referat przedstawiający założenia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia

Psychicznego wygłoszony przez doc. Katarzynę Prot

( Instytut Psychiatrii i Neurologii – Warszawa), Przewodniczącą Sekcji Naukowej

Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji

10.45 - 11.15 Referat p.t. „ Nowa rola osób chorujących psychicznie w psychiatrii” wygłoszony

przez dr Andrzeja Cechnickiego (Katedra Psychiatrii Collegium Medicum

Uniwersytetu Jagiellońskiego), Wiceprzewodniczącego Sekcji Naukowej Psychiatrii

Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

11.15 - 11.45 Referat p.t. „ Korzyści wynikające ze współpracy ośrodków wspierających osoby

z doświadczeniem choroby psychicznej z psychiatryczną służbą zdrowia”

wygłoszony przez lekarza psychiatrę Annę Zagajewską

11.45 - 12.15 Przerwa kawowa

12.15 – 12.30 Prezentacja Zespołu Leczenia Środowiskowego wygłoszona przez lekarza

psychiatrę Agnieszkę Szewczyk

12.30 – 12.45 Prezentacja Środowiskowego Domu Samopomocy z Pabianic p.t. "Terapia a

zdrowie psychiczne" wygłoszona przez instruktora terapii zajęciowej Wandę Brózda

12.45 – 13.00 Prezentacja klubu samopomocowego prowadzonego przez Stowarzyszenie

Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół „Pomost”

13.00 – 13.15 Prezentacja usług specjalistycznych świadczonych przez Towarzystwo Przyjaciół

Niepełnosprawnych wygłoszona przez Dorotę Łukasik

13.15 – 13.30 Prezentacja mieszkań chronionych prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół

Niepełnosprawnych p.t. " Cele i formy rehabilitacji środowiskowej w mieszkaniach

chronionych" wygłoszona przez Wiceprezesa TPN Marzenę Bednarkiewicz

13.30 – 13.45 Prezentacja firm socjalnych p.t. " Przedsiębiorstwo społeczne jako miejsce pracy

dla osób chorujących psychicznie" wygłoszona przez Prezesa Stowarzyszenia

Wsparcie Społeczne "Ja - Ty- My" Tomasza Musielskiego

13.45 – 14.00 Wystąpienie przedstawiciela osób z doświadczeniem choroby psychicznej

14.00 – 14.15 Wystąpienie członka rodziny osoby chorującej psychicznie

14.15 – 15.00 Dyskusja panelowa " Przyszłość psychiatrii środowiskowej w województwie

łódzkim” z udziałem osób referujących i przedstawicieli władz samorządowych z

terenu województwa łódzkiego

15.00 - 16.00 Lunch