Działalność

Od 2008 roku osoby skupione wokół Fundacji Klub Lokalnej Integracji "LONIA" (wolontariusze) prowadząc zajęcia klubowe dla osób niepełnosprawnych, głównie ze względu na doświadczenie choroby psychicznej, zaobserwowały w województwie łódzkim utrzymujący się wysoki poziom ludzi cierpiących z powodu swojej niepełnosprawności, mających trudności w relacjach z innymi ludźmi.

Niestety mimo coraz szerszych działań różnego rodzaju instytucji rządowych oraz pozarządowych procent osób, których życie skoncentrowane jest na chorobie, problemach finansowych, bezsilności, osamotnieniu rośnie.

Organizowane spotkania klubowe mają na celu przeciwstawienie się wykluczeniu społecznemu tej grupy osób oraz ich marginalizacji. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 10.30 - 16.00 a ich tematyka dostosowana jest do potrzeb i zainteresowań Klubowiczów i prowadzi do zwiększenia ich aktywności społecznej w środowisku.

Oprócz zajęć klubowych fundacja bierze udział w różnego typu projektach.

Wolontariuszami fundacji są osoby o różnorodnym wykształceniu (m.in. lekarze, psychologowie, magister sztuki, pedagodzy, pielęgniarki, terapeuci zajęciowi, specjaliści ds. organizacji pomocy społecznej, germaniści, biotechnolodzy, informatycy).

Wolontariusze ściśle współpracują z Poradnią Zdrowia Psychicznego „SYNAPSIS” www.pzpsynapsis.pl