Ośrodek Wsparcia

Dzięki dofinansowaniu zadania ze środków Województwa Łódzkiego od 2010 roku prowadzimy Ośrodek Wsparcia.