III FORUM ZLŚ

Sekcja Naukowa Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego zaprasza na :

Trzecie Ogólnopolskie Forum Zespołów Leczenia Środowiskowego

które odbędzie się w dniu 3 czerwca 2016 roku

w Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej 104

w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi.

Celem Forum jest:

1. Poszukiwanie drogi rozwoju psychiatrii środowiskowej

2. Umożliwienie osobistych kontaktów osobom zainteresowanym rozwojem tego rodzaju działalności

3. Poszukiwanie najwłaściwszych form pracy Zespołów Leczenia Środowiskowego

4. Stworzenie platformy do wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami psychiatrycznej służby zdrowia

Poniżej przedstawiamy ramowy porządek obrad Forum:

9.00 – 10.00 rejestracja uczestników

10,00 – 10,15 otwarcie Forum i powitanie uczestników a następnie:

· wystąpienie przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

· Kryzys psychiczny w ujęciu medyczno – filozoficznym - Prof. Andrzej Kapusta

· Kryzys psychiczny w ujęciu psychologicznym - Dr.hab.n.zdr. Monika Talarowska

· Czas trwania nieleczonej psychozy - implikacje - Dr Ewa Rudzka – Jasińska

· wystąpienia reprezentantów różnych ZLŚ na temat praktycznych rozwiązań dotyczących pomocy w kryzysie psychicznym

· Co możemy zrobić aby zmniejszyć skutki kryzysu psychicznego – panel dyskusyjny z udziałem profesjonalistów, rodzin i pacjentów poprowadzi dr Artur Kochański

· Miejsce psychoterapii w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego - panel dyskusyjny poprowadzi dr Katarzyna Lech

17,00 - 17,30 podsumowanie i zamknięcie obrad