IV FORUM ZLŚ

Zarząd Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji

Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego zaprasza na:

IV OGÓLNOPOLSKIE FORUM

ZESPOŁÓW LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO

pod hasłem:

„ Z L Ś - s e r c e m Centrum Zdrowia Psychicznego”

które odbędzie się

W DNIU 6 KWIETNIA 2018 ROKU

W DUŻEJ SALI OBRAD URZĘDU MIASTA ŁODZI

ŁÓDŹ ul. PIOTRKOWSKA 104

Porządek obrad IV Forum ZLŚ

9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 10.10 Otwarcie Forum przez Profesor Agatę Szulc - Prezesa Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

10.10 -10.30 Wystąpienie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia - Zbigniewa J. Króla

10.30-10.50 Wystąpienie Naczelnika Wydziału Świadczeń DSOZ Narodowego Funduszu Zdrowia - Doktora Macieja Karaszewskiego

10.50 -11.10 Wystąpienie Kierownika Biura ds. Pilotażu NPOZP - „Założenia i znaczenie pilotażowego programu Centrum Zdrowia Psychicznego” - Doktor Marek Balicki

11.10 – 11.30 Wystąpienie Kierownika II Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - „Propozycja trzystopniowego leczenia zaburzeń psychicznych” - Profesor Andrzej Kokoszka

11.30 - 12.30 Panel dyskusyjny prowadzony przez Profesor Agatę Szulc

12.30– 14.00 Lunch

14.00 – 14.15 Anna Patkowska –„ Różne modele opieki psychiatrycznej z perspektywy pacjenta”

14.15 – 14.30 Katarzyna Stankiewicz - Idea indywidualnej koordynacji procesu zdrowienia

14.30 – 14.45 Wiktoria Kutz-Nazarewicz - Rola Doradców do Spraw Zdrowienia i Wsparcia

14.45 – 15.00 Jerzy Olas,Irena Kacprzak, Jolanta Krawiec-Leczenie środowiskowe w powiecie tureckim

15.00 – 15.15 Elżbieta Kuśmierczyk - Centrum Zdrowia Psychicznego - psychiatria środowiskowa czy tylko subrejonizacja?

15.15 – 16.30 Otwarta dyskusja uczestników Forum

16.30- 17.00 Podsumowanie i zamknięcie obrad